کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 03 مهر 1400

قرارداد همکاری با دندانپزشکان طرف قرارداد کانون تا اطلاع ثانوی لغو شد

قرارداد همکاری با دندانپزشکان طرف قرارداد کانون تا اطلاع ثانوی لغو شد
 
قرارداد همکاری با دندانپزشکان طرف قرارداد کانون تا اطلاع ثانوی لغو شد.
به گزارش خبرنگار کانون سردفتران و دفتریاران، به موجب تصمیم 13 آذر ماه سال جاری هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران تا اطلاع ثانوی قرارداد همکاری با دندانپزشکان طرف قرارداد کانون لغو شد.
بر این اساس همکاران گرامی می توانند به دندانپزشک دلخواه خود مراجعه و گواهی مربوطه را به مدیریت درمان کانون ارائه دهندتا نسبت به پرداخت آن پس از رسیدگی برابر تعرفه و در سقف سالانه مصوبه کانون اقدام شود.