کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 03 مهر 1400

با قبول متعاملین جهت تنظیم سند نیازی به اخذ گواهی دارایی و تامین اجتماعی نیست

عضو کیسیون وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران:
با قبول متعاملین جهت تنظیم سند نیازی به اخذ گواهی دارایی و تامین اجتماعی نیست
 
عضو کیسیون وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران،گفت: 5/34 درصد پرونده های متشکله در دادگاه تجدید نظر استان تهران در خصوص املاک است که منجر به تنظیم سند رسمی نشده است و مردم برای احقاق حق خود به دادگستری مراجعه کرده اند.
به گزارش خبرنگار کانون سردفتران و دفتریاران، احمد علی سیروس در مورد شکایات در زمینه املاک گفت: طبق آمار قوه قضاییه 5/34 درصد پرونده های متشکله در دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص املاک است که منجر به تنظیم سند رسمی نشده است و مردم برای احقاق حق خود به دادگستری مراجعه کرده اند و این به دلیل موانع موجود در کار بود که مردم نمی توانستند سند رسمی تنظیم کنند.
وی افزود: بر این اساس کانون سردفتران و دفتریاران پیشنهادی را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه کرد که با پذیرش آن سازمان روبرو شد و پس از آن قانون تسهیل تنظیم اسناد در مجلس به تصویب رسید که مبنی بر حذف استعلام های زاید بود و بر اساس آن مردم مجبور نیستند برای تنظیم سند مراحل گسترده ای را طی کنند.
سیروس گفت: بموجب بند (ج) ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مردم می توانند تصفیه حساب دارایی و تامین اجتماعی را اخذ نکنند و بدون اخذ مفاصا حساب دارایی سند تنظیم کنند، بنابراین خود به خود مشکلاتی که بطور ویژه در دادگستری و در قوه قضاییه وجود دارد کاهش خواهد یافت.
وی اظهار داشت: هیچکدام از موارد مذکور شکایت از سازمان ثبت یا دفاتر اسناد رسمی نیست بلکه شکایت از مواردی است که منجر به مراجعه به این دو بخش نشده و در نتیجه با قانون حذف استعلام های زاید و کاهش میزان حق الثبت موجب خواهد شد که مردم دغدغه کمتری در زمینه تنظیم سند رسمی داشته باشند و در حقیقت یکی از اهداف تاسیس دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی کاهش مراجعه مردم به دادگستری بود.
عضو کیسیون وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران افزود: دادگستری ها باید کیفری باشند تا حقوقی، یعنی مردم باید مشکل خود را قبلا به طرق دیگری حل کرده باشند و پس از آن به دادگستری مراجعه کنند. در حال حاضر بخاطر موانع و چالشهایی که وجود داشته مردم از آن جهت که نمی توانستند سند رسمی تنظیم کنند مراجعات بیشتری به دادگستری داشتند بنابر این با بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران سعی کرده ایم موانع را تا حد ممکن کاهش دهیم.