کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 03 مهر 1399

کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی و اصفهان به زودی افتتاح می شود

کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی و اصفهان به زودی افتتاح می شود
تا چند روز آینده کانون سردفتران و دفتریاران استانهای خراسان رضوی و اصفهان افتتاح می شود.
به گزارش کانون سردفتران و دفتریاران، به نقل از  اداره کل روابط عمومی، سید علیرضا میرشریفی معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام مطلب فوق گفت: این سازمان در اجرای کامل قانون دفاتر اسناد رسمی و در جهت سیاست تمرکز زدایی، بر تشکیل کانونهای استانی تاکید دارد.
وی افزود: در حال حاضر کانون سردفتران و دفتریاران از سالها پیش در مرکز فعالیت می کند و این سازمان سال گذشته به برگزاری دو انتخابات در استانهای خراسان رضوی و اصفهان اقدام نمود که بر اساس این انتخابات در هریک از این استانها تعداد 15 سردفتر و 15 دفتریار جهت تشکیل کانون سردفتران و دفتریاران از سوی سردفتران و دفتریاران انتخاب شدند که از میان آنها و از سوی ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هیئت مدیره هر استان از تعداد 5 سردفتر و 2دفتریار به عنوان عضو اصلی و 2سردفتر و یک دفتریار به عنوان عضو علی البدل انتخاب خواهند شد.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: به زودی و پس از بررسی های تکمیلی، اعضای هیئت مدیره کانونهای مذکور از سوی حسینعلی امیری معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعیین و معرفی خواهند شد.