کانون سردفتران و دفتریاران

دوشنبه, 18 اسفند 1399

انتقال خودرو به وکیل حق الثبت ندارد

به گزارش خبرنگار کانون سردفتران و دفتریاران، در پی مکاتبات کانون سردفتران و دفتریاران با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مورد معافیت حق الثبت اسناد قطعی خودرو( که با وکالت رسمی به نام وکیل انتقال می یابد)، بخشنامه 57291/34/1 به تاریخ 21/12/86 صادر شد، که متن مکاتبات مذکور به این شرح است: