کانون سردفتران و دفتریاران

سه شنبه, 12 اسفند 1399

قانون مبارزه با پولشویی

بر اساس نامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،متن قانون مبارزه با پولشویی به اطلاع کلیه دفاتر اسناد رسمی
می رسد.
 
به گزارش خبرنگار کانون سردفتران و دفتریاران، بر اساس نامه ارسالی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به این کانون " قانون مبارزه با پولشویی" به شرح پیوست این خبر اعلام و درخواست شده است به کلیه واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی، اطلاع رسانی شود.
 
متن این قانون و نامه سازمان ثبت به این شرح است: