کانون سردفتران و دفتریاران

دوشنبه, 18 اسفند 1399

کلیه دفاتر اسناد رسمی مکلفند اوراق باطل شده را به واحد ثبتی مربوطه ارسال کنند

کلیه دفاتر اسناد رسمی مکلفند اوراق باطل شده را با قید شماره سری و سال چاپ هر ماه به ضمیمه صورتحساب آمار ماهیانه به واحد ثبتی مربوطه ارسال کنند.
 
به گزارش خبرنگار کانون سردفتران و دفتریاران، اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران طی نامه ای به کانون سردفتران و دفتریاران اعلام کرد: به منظور جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی در خصوص اوراق بهادار دفاتر اسناد رسمی که ابطال شده مقرر می دارد: کلیه دفاتر اسناد رسمی مکلفند اوراق باطل شده را با قید شماره سری و سال چاپ هر ماه به ضمیمه صورتحساب آمار ماهیانه به واحد ثبتی مربوطه ارسال کنند و واحد ثبتی نیز مکلف است نسبت به امحاء اوراق باطله مذکور به نحو مقتضی اقدام کند.
 
انتهای پیام