کانون سردفتران و دفتریاران

سه شنبه, 19 اسفند 1399

صورتجلسه تفاهم خود اظهاری کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان امور مالیاتی کشور

به گزارش خبرنگار کانون سردفتران و دفتریاران سید مرتضی دری عضو هیأت مدیره و نماینده کانون در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی اظهار داشت: به منظور برقراری تعامل و جلب مشارکت و همکاری تشکل های حرفه ای در جهت اجرای مطلوب تر عدالت مالیاتی و استفاده بهینه از منابع برای تعیین مالیات عملکرد سال 1386 صاحبان مشاغل، دهم تیرماه سال جاری جلسه ای با حضور نمایندگان کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل و بعد از شور و تبادل نظر در مورد نحوه فعالیت دفاتر اسناد رسمی (سردفتران و دفتریاران) در خصوص میزان مالیات عملکرد سال 1386 تفاهماتی حاصل شد.
 
متن این تفاهم نامه به شرح پیوست است: