کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 08 بهمن 1399

اعضای جدید هیات مدیره جامعه سردفتران و دفتریاران شهرستان کرج انتخاب شدند

اعضای هیات مدیره و بازرسان جامعه سردفتران و دفتریاران شهرستان کرج با برگزاری انتخاباتی انتخاب شدند.
 
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، در انتخابات مجمع عمومی جامعه سردفتران و دفتریاران شهرستان کرج که 29 مهرماه سال جاری در محل این جامعه تشکیل شد، اعضای هیات مدیره و بازرسان به شرح ذیل انتخاب شدند: 
 
1-       محمد حسین آبادی، سردفتر 32 کرج به عنوان رییس
2-       علاءالدین جوادخانی، سردفتر 68 کرج به عنوان نایب رییس
3-       قاسم علامه، سردفتر 9 کرج به عنوان خزانه دار
4-       عبدالرضا محقق، سردفتر 35 کرج به عنوان منشی
5-       جلال علیرضا پور، سردفتر 61 کرج به عنوان عضو اصلی
6-       محمد خرد رنجبر، دفتریار 29 کرج به عنوان عضو اصلی
7-       سینا صالح شهیدی، دفتریار 41 کرج به عنوان عضو اصلی
8-       حسین فروغی، سردفتر 16 کرج به عنوان علی البدل
9-       سید عماد الدین قاسمی پطرودی، سردفتر 84 کرج به عنوان عضو علی البدل
10-   بهشته اسکندر زاداه، دفتریار 73 کرج به عنوان عضو علی البدل
 
بازرسین:
1-       حسین انتظاری، سردفتر 94 کرج
2-       شهرام کاشانکی، دفتریار 38 کرج
3-       مصطفی بلندی، سردفتر 117 کرج
 
انتهای پیام