کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 08 بهمن 1399

معاون حقوقی و سجلی سازمان ثبت احوال: امیدواریم اوایل سال آینده استفاده از سامانه استعلام برای سازمان ثبت، کانون سردفتران و دفاتر اسنادرسمی فراهم شود

معاون حقوقی و سجلی سازمان ثبت احوالابراز امیدواری کرد: تا اوایل سال آینده استفاده از سامانه استعلام برای سازمان ثبت، کانون سردفتران و دفاتر اسنادرسمی فراهم شود.

معاون حقوقی و سجلی سازمان ثبت احوال کشور، در گفت وگو با خبرنگار کانون سردفتران و دفتریاران، با بیان اینکه در حال حاضر 35 دستگاه در سطح کشور طبق هماهنگی با سازمان ثبت احوال به سیستم بررسی کارت شناسایی ملی از طریق اینترنت و سامانه استعلام دسترسی دارند، گفت:سازمان ثبت، کانون سردفتران و دفاتر اسناد رسمی هم از جمله مراکزی هستند که ارتباط بسیاری با کارت ملی دارند، بر این اساس و طبق درخواست های مطرح شده باید هماهنگی های فنی بین سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت اسناد و کانون سردفتران انجام شود.

عبودی ادامه داد: از آن جا که این هماهنگی با استقبال روبرو شده و ریاست و معاونت برنامه ریزی و توسعه فناوری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نظر مساعد و مثبتی در این زمینه دارند، امیدوارم این امر هرچه سریعتر محقق شود اما پیش از آن باید مقدمات فنی را مهیا کنیم.

عبودی کنترل کامل مدرک شناسایی و ارتباط با مرکز صادر کننده را از طریق اطلاع به ماموران از ویژگی های کارت شناسایی ملی و از عوامل شناسایی دقیق مدارک شناسایی برشمرد و اظهار داشت: سطوح کنترل ویژگی های امنیتی مدارک شناسایی در سه سطح با حواس لامسه و بینایی، تجهیزاتی چون ذره بین و کنترل آزمایشگاهی محقق می شود.

انتهای پیام