کانون سردفتران و دفتریاران

دوشنبه, 11 اسفند 1399

جوابیه معاونت توسعه کارآفرینی وزارت کار در رابطه با لزوم استفاده از منابع داخلی بانکها جهت خرید مکان اداری و تجاری