کانون سردفتران و دفتریاران

سه شنبه, 12 اسفند 1399

نخستین جلسه کارگاه آموزشی دستگاه کارتخوان(pos) در کانون سردفتران برگزار شد