کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 13 اسفند 1399

تنظیم بیش از 950 اظهارنامه مالیاتی در کانون سردفتران

تا کنون بیش از 950 اظهارنامه مالیاتی در کانون سردفتران در تیرماه سال جاری تهیه و تنظیم شده است.

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، پس از اعلام کانون سردفتران مبنی بر تهیه، تنظیم و تکمیل اظهارنامه های مالیاتی در این کانون از 13 تیر ماه سال جاری تا کنون و پس از گذشت 7 روز کاری، بیش از 950 اظهارنامه مالیاتی دفاتر اسناد رسمی تهران با حضور نمایندگانی از این کانون و سازمان امور مالیاتی تنظیم شده است.

قابل ذکر است تنظیم اظهارنامه مالیاتی دفاتر اسناد رسمی از 13 تا 31 تیرماه از ساعت 15 الی 18 همه روزه به استثنای روزهای پنجشنبه و جمعه و ایام تعطیل در کانون سردفتران و دفتریاران انجام می شود.

طبق اعلام سازمان امور مالیاتی با تکمیل اظهارنامه مالیاتی در مهلت مقرر قانونی ( حداکثر تا 31/4/88 ) از مزایای بسیاری بهره مند می شوید از جمله:

1-       برخورداری از معافیت مالیاتی پایه به میزان 000/400/29 ریال از درآمد مشمول مالیات

2-       بهره مندی از تسهیلات توافق و تفاهم با مجامع امور صنفی و قطعی شدن مالیات عملکرد سال 1387

3-       پرداخت 40 درصدی مالیات ابرازی و تقسیط مابقی در چهار ماه

4-       بهره مندی از تسهیلات بخشودگی جرایم

همچنین عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت مقرر قانونی تبعاتی در پی دارد:

1-       محرومیت از معافیت مالیاتی پایه به میزان 000/400/29 ریال از درآمد مشمول مالیات

2-       تعیین درآمد مشمول مالیات به روش علی الراس

3-       تعلق جریمه ای معادل 40 درصد مالیات برای مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم

4-       جریمه دیرکرد پرداخت مالیات

5-       عدم بهره مندی از تسهیلات بخشودگی جرایم

 

انتهای پیام