کانون سردفتران و دفتریاران

سه شنبه, 12 اسفند 1399

هزینه تهیه رونوشت و فتوکپی مصدق اسناد

هزینه تهیه رونوشت و فتوکپی مصدق اسناد یا مدارک ارائه شده به دفاتر اسناد رسمی اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، این هزینه ها از سوی حوزه امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شرح زیر اعلام شده است: