کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 13 اسفند 1399

لیست دفاتر زیارتی مجاز استان تهران جهت صدور مجوز نقل و انتقال اسناد عمره مفرده

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، اداره کل ثبت استان تهران طی نامه ای به این کانون لیست دفاتر زیارتی مجاز استان تهران را جهت صدور مجوز نقل و انتقال اسناد عمره مفرده در دفاتر اسناد رسمی اعلام کرد.