کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 15 اسفند 1399

مرجع استعلام اراضی ملی و موات

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، مرجع استعلام اراضی ملی و موات اعلام شد.