کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 14 اسفند 1399

بیانیه کانون سردفتران به مناسبت روز جهانی قدس