کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 13 اسفند 1399

دفتر آموزش کانون سردفتران دوره های آموزشی نحوه سند نویسی را برای سران دفاتر اسناد رسمی برگزار می کند

دفتر آموزش کانون سردفتران و دفتریاران دوره های آموزشی در خصوص نحوه سند نویسی برای سران دفاتر اسناد رسمی برگزار می کند.
  
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، برابر مصوبه ردیف 18 صورت جلسه مورخ 31/6/1388 هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران، با توجه به لزوم بررسی و بازآموزی در خصوص نحوه سند نویسی جهت سران دفاتر اسناد رسمی، دفتر آموزش کانون مکلف به برگزاری دوره های آموزشی در محل کانون شده است. بدینوسیله از کلیه سردفتران ارجمند که مایل به شرکت در کلاس های مربوطه می باشند دعوت می نماید حداکثر تا پایان مهر ماه سال جاری درخواست ثبت نام خود را به دفتر ( آموزش) مجله کانون ارسال فرمایند.
 
ضمنا کلاس های فوق هفته ای دو روز بعدازظهر ( روزهای شنبه و چهارشنبه) برگزار می شود.
 
انتهای پیام