کانون سردفتران و دفتریاران

يكشنبه, 10 اسفند 1399

بخشنامه اداره کل ثبت استان تهران در خصوص بند 299 مجموعه بخشنامه های ثبتی

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران در خصوص بند 299 بخشنامه های ثبتی، توضیحاتی را در قالب بخشنامه اعلام کرد.