کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 16 اسفند 1399

مجلس تصویب نامه تشکیل سامانه اطلاعات املاک را مغایر قانون دانست