کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 02 تير 1400

دفاتر اسناد رسمی صورتحساب خود را حداکثر تا پایان ماه بعد به ادارات ثبت و کانون سردفتران اعلام کنند

دفاتر اسناد رسمی باید صورتحساب خود را حداکثر تا پایان ماه بعد به ادارات ثبت استان و کانون سردفتران و دفتریاران اعلام کنند.
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران طی نامه ای به کانون از دفاتر اسناد رسمی درخواست کرد، صورتحساب های دفتر خود را تا پایان ماه محاسبه و حداکثر تا پایان ماه بعد به ادارات ثبت و کانون سردفتران و دفتریاران ارسال کنند.