کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 22 ارديبهشت 1400

اطلاعیه مهم واحد بیمه و درمان کانون درخصوص افزایش فرانشیز مراکز پاراکلینیکی غیرطرف قرارداد در استان تهران

اطلاعیه مهم واحد بیمه و درمان کانون درخصوص افزایش فرانشیز مراکز پاراکلینیکی غیرطرف قرارداد در استان تهران

اطلاعيه مهم واحد بيمه و درمان كانون سردفتران و دفترياران در خصوص افزايش فرانشيز مراكز پاراكلينيكي غيرطرف قرارداد در استان تهران اعلام شد.

 

همكاران گرامي و ارجمند استان تهران


به منظور تسهيل در فراهم نمودن مراكز درماني مورد نياز همكاران و استفاده همكاران از مزاياي مراكز درماني طرف قرارداد، دريافت خدمات درماني در ازاء پرداخت فرانشيز، حذف همكاران از فرآيند ارسال اسناد درماني و رفع نواقص احتمالي مدارك درماني و معطلي براي دريافت هزينه ها، داراشدن مراكز درماني طرف قرارداد مناسب براي همكاران در سطح كشور، محاسبه هزينه درماني همكاران طبق تعرفه هاي مصوب دولت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و احيانا كسر وجوه اضافه دريافت شده از حساب مراكز درماني، ارايه خدمات شايسته تر درماني به همكاران با تمركز مراجعه به مراكز مشخص، امكان نظارت بر مراكز درماني مورد مراجعه همكاران و ... ظرف 9 ماه گذشته مراكز طرف قرارداد در سطح استان تهران را به شرح اعلامي افزايش داده ايم تا نياز همكاران براي دسترسي به اين مراكز مرتفع گرديده و مجموعه همكاران و كانون از اين امكان فراهم شده بهره مند گردند.

 

افزايش مراكز درماني در سطح استان تهران به شرح ذيل بوده است:

-     بيمارستانهاي طرف قرارداد از 21 بيمارستان به 37 بيمارستان و ارايه خدمات پاراكلينيكي در 3 بيمارستان به ارايه خدمات پاراكلينيكي در 20 بيمارستان افزايش يافته است كه در مجموع شامل بيمارستانهاي:

فرمانيه، نيكان(بستري، سرپايي)، آتيه، بهمن(بستري، سرپايي)،پارسيان، ابن سينا(بستري، سرپايي)،ايران مهر، خاتم الانبياء(ص) (بستري، سرپايي)،بقيه الله الاعظم(عج) (بستري،سرپايي)،تهران پارس(بستري، سرپايي)،الغدير(بستري، سرپايي)، آزادي(بستري، سرپايي)،صارم(بستري، سرپايي)،پارس، پاستور نو(بستري، سرپايي)،مهر(بستري، سرپايي)،تهران كلينيك، توس(بستري، سرپايي)،دي، ياس سپيد(بستري، سرپايي)،مركز قلب تهران، گاندي(بستري، سرپايي)،مهرگان(بستري، سرپايي)،آبان(بستري، سرپايي)،مادران، مصطفي خميني، پارسا، مدائن(بستري، سرپايي)،بازرگانان(بستري، سرپايي)،فجر، مردم(بستري، سرپايي)،تريتا، اميرالمومنين(ع) (بستري، سرپايي)،نورشهريار، امام زمان(عج)اسلامشهر، فوق تخصصي چشم پزشكي نور و فوق تخصصي چشم پزشكي نگاه.

 

-          22 داروخانه به 42 داروخانه طرف قرارداد افزايش يافته است.

-          21 آزمايشگاه به 73 آزمايشگاه طرف قرارداد افزايش يافته است.

-          16 مركز تصويربرداري به 43 مركز تصويربرداري طرف قرارداد افزايش يافته است.

-          13 فيزيوتراپي به 40 فيزيوتراپي طرف قرارداد افزايش يافته است.

-          6درمانگاه به 30درمانگاه طرف قرارداد افزايش يافته است.

-          6مركز جراحي محدود به 7 مركز جراحي محدود طرف قرارداد افزايش يافته است.

 

لذا به منظور ساماندهي فرآيند درمان همكاران در سراسر كشور و  همچنين حفظ اين مراكز به عنوان سرمايه هاي ارزشمند كانون سردفتران و دفترياران از مورخ 31/3/1396 فرانشيز موارد اعلام شده در اين مرقوم در شهرهاي تعيين شده استان تهران، به 30% افزايش يافته و پرونده هاي ارسالي همكاران كه به مراكز غيرطرف قرارداد موضوع اين مرقوم، مراجعه نموده باشند از مورخ 31/3/1396 ظرف مدت 40 روز رسيدگي و پرداخت مي شود.

- فرانشيز 30% مزبور، بعد از يك دوره كوتاه و طي مراحل اداري تا 50% نيز قابل افزايش خوهد بود.

 

در سطح استان تهران شهرهاي :

تهران، اسلامشهر، رباط كريم، ملارد، قدس، شهريار، پيشوا، ورامين و قرچك مشمول افزايش فرانشيز در مراكز پاراكلينيكي غيرطرف قرارداد خواهند شد و نسبت به شهرهاي پاكدشت، پرديس، بومهن، رودهن و دماوند متعاقبا اعلام خواهد شد و لواسان و فشم نيز به هيچ عنوان مشمول افزايش فرانشيز مراكز پاراكلينيكي نخواهند شد.

 

موارد استثناء در طرح افزايش فرانشيز :

1-كليه اعمال جراحي و هرگونه اقدامات پاراكلينيكي و تهيه دارو ازكليه بيمارستانهاي غيرطرف قرارداد.

2-كليه هزينه هاي دندان، عينك و سمعك.

3-كليه ويزيتها.

4-داروهاي بيماران خاص و يا صعب العلاج.

 

لذا، ضمن تشكر فراوان از يكايك همكاران گرامي استدعا مي شود نسبت به شناسايي نزديكترين مراكز درماني طرف قرارداد به محل سكونت و اشتغال خود اقدام نموده و هرگونه نياز نسبت به انعقاد قرارداد با مراكز درماني مورد نياز را به صورت مكتوب به شماره 88705190 داخلي 1145 فكس فرمايند.

 

همچنين به دليل عدم مراجعه همكاران به بسياري از مراكز طرف قراداد، امكان دارد براي متصديان مراكز درماني طرف قرارداد، شناختي از همكاران ما حاصل نشده باشد كه در روزهاي منتهي به آغاز اين طرح همكاران واحد بيمه و درمان، ضمن برقراري تماسهاي مستمر با همه مراكز طرف قرارداد، موضوع همكاري و قرارداد في ما بين را به آنها متذكر مي گردند.

-واحد بيمه و درمان در صدد برنامه ريزي جهت انعقاد قرارداد دندانپزشكي در سطح كشور جهت رفع نياز همكاران مي باشد كه گزارش آن به زودي تقديم همكاران مي گردد.

 

-فرانشيز داروخانه هاي غيرطرف قرارداد از مورخ 96/4/15 به 30% افزايش خواهد يافت تا در مدت باقي مانده و با اعلام معرفي همكاران نسبت به تكميل اين مراكز اقدام شود.

 

 

با احترام فراوان

واحد بيمه و درمان كانون سردفتران و دفترياران

تاریخ ارسال خبر: 
96/03/30