کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 22 ارديبهشت 1400

ابطال بند 4 بخشنامه شماره 33700/7 مورخ 26/10/79 کانون سردفتران و دفتریاران

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی نامه ای به کانون سردفتران، ابطال بند 4 بخشنامه شماره 33700/7 مورخ 26/10/79 کانون سردفتران و دفتریاران را اعلام کرد.