کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 22 ارديبهشت 1400

اولین دوره انتخابات هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان همدان برگزار شد

اولین دوره انتخابات هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان همدان برگزار شد

اولين دوره انتخابات هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران استان همدان هشتم تيرماه برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، اين انتخابات با حضور پرشور سردفتران و دفترياران همدان و هيات نظارت بر انتخابات، پنج شنبه گذشته 8 تير ماه برگزار شد.

 

حائزين اكثريت آراء به اين شرح است:

 

سردفتران:

1-      احسان آقامحمدي

2-      وحيد مالمير

3-      حسين زنگنه

4-      شهرام پورنقي

5-      حيدرعلي بابائي مفتاح

6-      سيدمهدي حسني

7-      ناهيد جوكار

8-      هادي وكيلي

 

دفترياران:

1-      شكوفه شعبانيان

2-      پريسا آقامحمدي

3-      مهدي يعقوبي همراز

 

تاریخ ارسال خبر: 
96/04/11