کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 03 ارديبهشت 1400

تاکید اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت در رابطه با ارسال به موقع خلاصه معاملات و فسخ نامه ها به واحدهای ثبتی

اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت در رابطه با ارسال به موقع خلاصه معاملات و فسخ نامه ها به واحدهای ثبتی از سوی دفاتر اسناد رسمی تاکید کرد.
 
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی نامه ای به این کانون اعلام کرد: عدم ارسال به موقع خلاصه معاملات و فسخ نامه ها در مواعید مصرح در ماده 36 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی و بندهای 45، 75 و 76 مجموعه بخشنامه های ثبتی به واحدهای ثبتی، باعث تاخیر و اشکال در ثبت به موقع و نیز سوء استفاده افراد مختلف می شود.
متن نامه سازمان ثبت به این شرح است: