کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1400

تماس با سرپرست اجرای احکام ناحیه 12 تهران جهت اطمینان از صحت و سقم استعلام

سرپرست اجرای احکام ناحیه 12 تهران تقاضا نمود قبل از پاسخگویی ضمن احراز هویت از حامل نامه بدوا با شماره مستقیم انیجانب 66720191جهت اطمینان از صحت و سقم استعلام تماس حاصل نمایید.