کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 03 ارديبهشت 1400

قابل توجه دفاتر اسناد رسمی شهر تهران برای مشاهده صورت پرداخت های الکترونیکی دفاتر اسناد رسمی و دریافت شناسه واریز بانکی دفترخانه

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، دفاتر اسناد رسمی شهر تهران می توانند برای مشاهده صورت پرداخت های الکترونیکی دفاتر اسناد رسمی و دریافت شناسه واریز بانکی دفترخانه به این روش عمل کنند:
 
1-      ابتدا وارد سایت اینترنتی www.sabt.sep.ir شوید.
2-      در قسمت نام کاربری شماره ترمینال دفترخانه را بدون رقم اول آن وارد کنید.
3-      در قسمت کلمه رمز عدد 4321 را وارد کنید.
4-      کلمه ورود را بزنید.
5-      بعد از ورود به سیستم، گزینه گزارشات را انتخاب کنید.
6-      در جدول مورد نظر تاریخ و شماره دفترخانه را وارد نمایید و گزینه تهیه گزارش را بزنید.
 
پس از اطمینان از مطابقت داشتن مبلغ سامانه با گزارش دفترخانه، آن را به واحد ذیحسابی ارسال کنید.
 
همچنین دفاتر می توانند برای رویت شناسه واریز بانکی دفترخانه به این روش عمل کنند:
 
1-      ابتدا وارد سایت اینترنتی www.sabt.sep.ir شوید.
2- در قسمت نام کاربری شماره ترمینال دفترخانه را بدون رقم اول آن وارد کنید.
3-      در قسمت کلمه رمز عدد 4321 را وارد کنید.
4-      کلمه ورود را بزنید.
5-      بعد از ورود به سیستم گزینه تولید رقم کنترلی شناسه را انتخاب کنید.
6-   در جدول موردنظر با استفاده از فلش های راهنما، استان تهران و حوزه ثبتی صادقیه تهران 2 را انتخاب و شماره دفترخانه را وارد نمایید و در آخر گزینه تولید کد را بزنید.