کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 22 ارديبهشت 1400

اطلاعیه کانون سردفتران و دفتریاران درخصوص افزایش نرخ حق‌التحریر

اطلاعیه کانون سردفتران و دفتریاران درخصوص افزایش نرخ حق‌التحریر

در پي سوالات مكرر همكاران درخصوص كيفيت اجراي تبصره 6 تعرفه حق‌التحرير موضوع در جلسه مورخ 96/5/15 كانون سردفتران و دفترياران مطرح و به شرح زير اظهار نظر گرديد:

 

مطابق تبصره 6 بخشنامه شماره 94/77811 مورخ 94/5/12  موسوم به تعرفه حق‌التحرير، تعرفه‌هاي مقرر در اين بخشنامه تا تصويب تعرفه جديد، هر يك سال پس از اجرا به ميزان ده درصد افزايش مي‌ يابد. با عنايت به تجويز بخشنامه مرقوم و تاسيس مبناي قانوني افزايش ده درصدي حق‌التحرير ساليانه و تكليف دفاتر اسناد رسمي به محاسبه و اخذ آن، تا اصلاح ارقام تعرفه درسامانه ثبت آني دفاتر اسناد رسمي با ايجاد تغييرات به صورت دستي و محاسبه و دريافت حق التحرير به ميزان تعرفه سال 1394 به اضافه بيست درصد اقدام نمايند. بديهي است كسورات قانوني نيز از مبلغ اخير محاسبه و پرداخت خواهد گرديد.

 

كانون سردفتران و دفترياران

تاریخ ارسال خبر: 
96/05/15