کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 25 ارديبهشت 1400

عبدالحسین دشتی رییس جدید کانون سردفتران و دفتریاران بوشهر شد

عبدالحسین دشتی رییس جدید کانون سردفتران و دفتریاران بوشهر شد

عبدالحسين دشتي به عنوان رييس جديد كانون سردفتران و دفترياران استان بوشهر انتخاب شد.

 

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، به دنبال برگزاري انتخابات هيات مديره در استان بوشهر، در نخستين جلسه اين كانون عبدالحسين دشتي به عنوان رييس كانون، محمدجواد احمدي به عنوان نايب رييس، بهرام حاجب به عنوان خزانه دار و عبدالرضا ليراوي به عنوان دبير انتخاب شدند.

 

 

 

تاریخ ارسال خبر: 
96/05/16