کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 18 ارديبهشت 1400

جوابیه کانون سردفتران و دفتریاران به گزارش مندرج در روزنامه آرمان

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران به دنبال درج گزارشی با عنوان « لایحه ای که 1000 میلیارد تومان هزینه دارد» در روزنامه آرمان، کانون سردفتران و دفتریاران ضمن انتقاد از درج این گزارش جوابیه ای را به این شرح اعلام می کند:
 
مدیر مسئول محترم روزنامه آرمان
 
با سلام
عطف به خبر منتشره در صفحه 9 روزنامه مورخ 12/2/89 و درج عبارتی تحت عنوان « لایحه ای که 1000 میلیارد تومان هزینه دارد» به اطلاع می‌رساند:
 
1- وفق ماده 10 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 1350 دفاتر اسناد رسمی مکلف گردیدند پس از تنظیم سند نسبت به انواع خودرو، دفترچه مالکیت آن را جهت ثبت در سوابق به اداره راهنمایی و رانندگی ارسال نمایند ، لذا تنظیم اسناد نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی ، سابقه دیرینه دارد.
همچنین طبق ماده 20 آئین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384، متعاملین مکلف گردیدند پس از تعویض پلاک ، جهت ثبت سند نقل و انتقال رسمی به دفتر اسناد رسمی مراجعه و پس از اعلام دفترخانه تنظیم کننده سند به اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه ، کارت خودرو برای خریدار ارسال می گردد.
لذا با توجه به روند فعلی به ثبت سند نقل و انتقال خودرو، به نظر می‌رسد که نگارنده خبر مذکور ، اطلاع دقیقی از قوانین و مقررات موضوعه در این خصوص  نداشته باشد.
 
2- درصدر خبر مذکور ، جهت جلب توجه و احیاناً توجیه خبر ناصواب رقم 200 میلیارد تومان، تیتر شده است: « نقل و انتقال خودرو به صورت رسمی نزدیک به یک میلیون و غیر رسمی بیش از دو میلیون برآورد می‌شود ، اگر متوسط هزینه نقل و انتقال خودرو را 200 هزار تومان در نظر بگیریم این رقم به حدود 200 میلیارد تومان در سال می رسد.»
چنانچه منظور نظر نگارنده خبر مذکور از هزینه نقل و انتقال از قبیل ، مالیات نقل و انتقال و عوارض و حق‌الثبت باشد ، پاسخ اینست که وجوه مذکور به حساب خزانه دولت واریز می‌گردد و ربطی به دفاتر اسناد رسمی ندارد و اگر مقصود حق‌التحریر است، به اطلاع می‌رساند وفق تعرفه سال 1385 قوه قضائیه ، چنانچه مبلغ سند بیش از 125 میلیون تومان باشد حق‌التحریر سند مذکور به 200 هزار تومان خواهد رسید حال آنکه متوسط قیمت اتومبیل های رایج در بازار بیش از 12 تا 15 میلیون تومان نیست و متوسط تحریر اینگونه اسناد بین 20 تا 40 هزار تومان است.
 
3- به موجب قوانین مالیاتی متعدد ، از سال 1359 سردفتر مکلف به اخذ مالیات نقل و انتقال خودرو به نفع دولت گردیده است (بدون آنکه وجهی به عنوان حق الزحمه دریافت نماید) و طبق تبصره (1) ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 سردفتر مکلف است هنگام تنظیم سند قطعی ، هبه، صلح و وکالت برای فروش انواع خودرو ، 1% قیمت تعیین شده توسط وزارت دارایی را اخذ و به خزانه واریز نموده و شماره و تاریخ فیش پرداختی را در سند قید نماید و وفق تبصره (3) همان قانون، در صورت  عدم وصول مالیات حتی سهواً و کسر پرداختی ، علاوه بر مبلغ مالیات مذکور ، 2% برای هر ماه تاخیر به عنوان جریمه به وزارت دارایی بپردازد. آیا قوانین و مقررات مذکور حکایت از توجیه لزوم تنظیم اسناد نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی ندارد؟
 
4- چنانچه ادعای نگارنده خبر در دریافت 200 میلیارد تومان حق التحریر برای یک میلیون نقل و انتقال خودرو صحت داشته باشد پس به شرح فوق می‌بایست قیمت هر خودرو به طور متوسط 126 میلیون تومان باشد لذا برای هر خودرو 26/1 میلیون و برای یک میلیون خودرو 1260 میلیارد تومان باید مالیات نقل و انتقال به نفع وزارت دارایی وصول شود (1% قیمت هر خودرو) حال آنکه طبق گزارشات ارائه شده توسط وزارت دارائی به مجلس محترم شورای اسلامی به همراه گزارشات بودجه، وصولی وزارت دارایی از محل مالیات نقل و انتقال خودرو سالانه 100 میلیارد تومان (کمتر از یک دهم مبلغ ادعا شده ) می‌باشد.
 
5- سردار رویانیان تاکید فراوانی به یک مرحله ای شدن انجام نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی وارائه نرم افزاری در این خصوص توسط کارشناسان اداره راهنمایی و رانندگی و کانون سردفتران داشته اند که در تاریخ 13/3/88 صورت جلسه ای در این زمینه به امضاء ایشان و جناب آقای سرهنگ محبی (ریاست محترم اداره حقوقی راهور ناجا) و جناب سرهنگ فرجی و اعضاء و نمایندگان کانون سردفتران رسیده است. لذا درج خبر مذکور و ارائه ارقام مجعول و اغراق آمیز جای بسی تاسف دارد.
خواهشمند است برابر قانون مطبوعات نسبت به درج این پاسخ اقدام فرمایند.
 
روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران