کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 18 ارديبهشت 1400

دامپینگ دفاتر اسناد رسمی در ارایه خدمات

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، این مطلب به قلم یکی از همکاران عزیز نگارش یافته که از ایشان متشکریم.

دامپینگ از کلمه DUMP به معنای ارزان فروختن و قیمت متعارف یا تعرفه مصوب را شکستن گرفته شده است و دراصطلاح عبارت است از عرضه کالا یا خدمات با قیمت کمتر از هزینه‌ تمام شده یا به قیمت کمتر از تعرفه قانونی به منظور کسب مزیت در رقابت با دیگر عرضه کنندگان همان کالا یاخدمات و به آن رقابت مکارانه یا نامشروع نیز می گویند.فرهنگستان لغت معادل فارسی آن را رقابت مخرب نام نهاده است.دامپینگ غالبا هنگامی بوجود می‌آید که حرفه یا صنعت در شرایط بحران باشد یعنی عرضه بیش از تقاضا به جامعه تحمیل شده و بازار کشش آن عرضه غیر متناسب را نداشته باشد.این رفتار در کشورهای عضو گات (GAT) عملی مجرمانه محسوب شده و مورد مجازات‌ قرار می‌گیرد تاحمایت لازم از اعضای حرفه یا تجارت بعمل آید.

درسال 1904 دولت کانادا اولین قانون ضد دامپینگ را به تصویب رساند و به دنبال آن سایر کشورهای اروپایی و ایالات متحده نیز قوانین مشابهی وضع کردند.
در ایران نیز در تاریخ 23/5/86 هیات محترم وزیران، با تدابیر و اقدامات حفاظتی قیمت‌شکنی(دامپینگ)، برای حمایت از عرضه کنندگان کالا و خدمات موافقت نموده است و مصوبه مبارزه با دامپینگ را به تصویب رسانده است.البته براساس این مصوبه، مفهوم قیمت شکنی (دامپینگ) ورود کالا به کشور با قیمتی کمتر از ارزش عادی آن تعریف شده است و این تعریف معطوف به شرایط موجد تصویب مصوبه مذکوراست که یک کالا در جریان معمولی تجارت، کمتر از قیمت تمام شده آن در داخل باشد. عرضه کنندگان کالا و خدمات برای جلب مشتری در شرایط عدم توانایی رقابت معمول با رقبا دست به دامپینگ می‌زنند و دخالت دولت در این شرایط به منظور ایجاد شرایط رقابت منصفانه ضروری است.
بر طبق ضوابط عهدنامه جامعه اقتصادی اروپا (منعقده در رم) اقدام به دامپینگ ممنوع و جرم اعلام شده است. البته باید توجه کرد که از سوی دیگردولتها نیز موظف به حفظ تعادل در عرضه خدمات شده اند تا قوای حاکم خود شرایط تحقق دامپینگ را فراهم نسازد.
یادآوری می‌شود که بر طبق تعریف ارایه شده درکتاب:
The Mc Graw Hill Dictionary Of Modern Economicsکه در سال1973 منتشر شده است، فروش پایین‌تر از هزینه که می‌تواند توسط بنگاهی که قابلیت رقابت خود را از دست داده‌است و یا با هدف کسب سهم بیشتر از بازار انجام می گیرد، دامپینگ تلقی می‌شود. درکتاب: «فرهنگ علوم اقتصادی» به قلم دکتر منوچهر فرهنگ، دامپینگ به معنای رقابت مکارانه تعریف شده است. بهر روی اخیرا با افزایش غیرقانونی و ناگهانی تعداد دفاتر اسناد رسمی کشور این بیماری نوعا مختص تجارت بین الملل گریبانگیر دفاتر اسناد رسمی نیز شده است بگونه ای که گفته می شود برخی از دفاتر بعلت عدم توازن بازار عرضه و تقاضا و فقدان توان رقابت عادلانه با رقبای حرفه اقدام به تبلیغ و عرضه خدمات خود به نرخ کمتر از تعرفه مصوب می نمایند و با اینکه خود نیز می دانند که این شیوه عمل پاسخگوی هزینه های سالیانه آنان نخواهدبود مع الوصف برای امرار معاش روزانه اقدام به این کار نموده و قطعا در پایان سال مالی به مشکل جدی در پرداخت مالیات شغلی سالانه و عیدی و پاداش آخر سال کارکنان و سایر هزینه های مسلم و گریزناپذیر مواجه خواهند شد ولی این اقدام ناپسند و نامشروع آنان سایر سردفتران را بامشکلات جدیدی نظیر ازدست دادن مشتری بعلت این رقابت نامعقول و نیز ناتوانی در پاسخگویی به پرسشهای مراجعین در خصوص علت این تفاوت در هزینه تنظیم سند واحد نموده است. چون توضیح موارد عدم ثبت سند در دفاتر قانونی (یادرنوع بهتر دامپینگ! اخذدستمزد به قیمت کمتر از تعرفه مصوب) برای مراجعین کاری دون آیین رفتار حرفه ای و بتعبیر عامیانه آن:...سربالااست. با پوزش فراوان ازجهت استفاده از این ضرب المثل عوامانه در محضر همکاران صاحب فضیلت امید آن داریم که هیات مدیره محترم کانون واکنشی در این خصوص نشان دهد.
 
انتهای پیام