کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1400

جوابیه بانک مرکزی به کانون سردفتران و دفتریاران در رابطه با موسسه صندوق پس انداز و قرض الحسنه انصار المجاهدین

بانک مرکزی جوابیه ای را در رابطه با موسسه صندوق پس انداز و قرض الحسنه انصار المجاهدین به کانون سردفتران ارسال کرد.
 
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، به دنبال ارسال نامه ای از هیات مدیره کانون سردفتران به ریاست کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با موسسه صندوق پس انداز و قرض الحسنه انصار المجاهدین، در خصوص اجرای وظیفه قانونی "تنظیم و ثبت اسناد" از سوی دفاتر اسناد رسمی و تکلیف در اخذ وجوهی از جمله حق الثبت، مالیات و حق التحریر؛ اعلام شد که این وجوه بر اساس ماخذ و تعرفه هایی است که توسط قانونگذار تعیین می شود و هرگونه دخل و تصرفی در آن به عنوان دخل و تصرف در اموال عمومی قابل پیگرد است.
 
با کمال تاسف صندوق قرض الحسنه انصار المجاهدین بدون توجه به مقررات و تکالیف قانونی دفاتر اسناد رسمی در اخذ حق التحریر و تبعات ناشی از کسر وصول آن مبادرت به صدور دستور العمل خلاف قانونی نموده که در صورت عدم اقدام به موقع می تواند بستر ارتکاب تخلفات عدیده ای را فراهم نماید چرا که درخواست تقلیل حق التحریر به 50 درصد تعرفه با احتساب تعلق 30 درصد آن به دفتریار و کارکنان، 10 درصد به کانون سردفتران و دفتریاران، درصدی به مالیات و بیمه به مثابه تنظیم سند بدون اجرت است، مضافا مطالبه 500 هزار ریال کارمزد معرفی سند به دفتر اسناد رسمی ضمن منافات داشتن با بدیهیات موازین اخلاقی و اسلامی بدون توجه به تعرفه حق التحریر اسنادی که غالبا کمتر از 500 هزار ریال است درخواست شده است.
 
هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران ضمن اعتراض شدید به صدور چنین دستور العمل هایی با عنایت به خلاف قانون، اخلاق، عدالت و انصاف بودن آن، درخواست کرد با لغو دستور العمل مذکور، عمل به قانون نصب العین مجریان امر قرار گرفته تا در این رهگذر دفاتر اسناد رسمی نیز با عمل به تکلیف قانونی خود باعث بهره مندی دولت و مردم از مزایایی تنظیم اسناد رسمی گردند.
 

متن جوابیه دریافتی از سوی اداره بررسی های حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نامه کانون سردفتران به این شرح است: