کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 03 ارديبهشت 1400

لیست اسامی پوشش گیرندگان بیمه خدمات دفاتر اسناد رسمی جدید کل کشور

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، با توجه به قرارداد همکاری درمانی فیمابین از طریق صندوق ایرانیان و کانون سردفتران و دفتریاران، لیست اسامی تعداد پوشش گیرندگان کل کشور به تفکیک استان ها به شرح جداول ذیل است.
 
ضمنا لیست سایر پوشش گیرندگان براساس درخواست دفاتر در کلیه استان ها متعاقبا اعلام و لیست پیوست به روز خواهد شد.