کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 16 اسفند 1399

تفاهم نامه بیمه مسوولیت مدنی حرفه ای سردفتران اسناد رسمی و بیمه نامه اتومبیل با تخفیف در حق بیمه ها با بیمه آسیا

بیمه آسیا و کانون سردفتران و دفتریاران در رابطه با بیمه مسوولیت مدنی حرفه ای سردفتران اسناد رسمی و بیمه نامه اتومبیل (بدنه و ثالث) با تخفیف در حق بیمه ها، تفاهم نامه هایی را به امضا رساندند.
 
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، این تفاهم نامه ها بر اساس قانون بیمه مصوب 1316، سایر قوانین و مقررات موضوعه و شرایط عمومی پیوست که جزء لاینفک تفاهم نامه است و فیمابین کانون سردفتران و دفتریاران و شرکت بیمه آسیا به نمایندگی شرکت خدمات بیمه اندیشه فردای ایرانیان (نماینده حقوقی بیمه آسیا کد 188) جهت بیمه مسوولیت مدنی حرفه ای صرفا برای سردفتران اسناد رسمی و بیمه نامه اتومبیل (بدنه و ثالث) با تخفیف در حق بیمه ها برای سردفتران، دفتریاران و پرسنل دفاتر اسناد رسمی منعقد شد.
 
همچنین می توانید به سایت شرکت خدمات بیمه اندیشه فردای ایرانیان به نشانی www.Ebimehasia.com مراجعه کنید.
 
متن این تفاهم نامه ها به این شرح است: