کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 18 ارديبهشت 1400

هشدار روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران

هشدار روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران به خریداران وسایل نقلیه  

روایط عمومی کانون سردفتران کانون سردفتران و دفتریاران به خریداران وسیله نقلیه در خصوص عواقب عدم تنظیم سند رسمی پس از تعویض پلاک هشدار داد.
 
در بخشی از این اطلاعیه آمده است:
 
حسب اطلاعات موثق واصله، عده ای با تبلیغات خلاف قانون و مقاصد سود جویانه اخبار کذبی را مبنی بر عدم نیاز تنظیم سند رسمی وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، پس از تعویض پلاک منتشر کرده اند.
لذا به خریداران محترم وسایل نقلیه اعلام می گردد؛ به استناد ماده 20 آیین نامه راهنمایی و رانندگی که بنا بر تأکید ریاست محترم مجلس شورای اسلامی همچنان به قوت و اعتبار خود باقی است، مالکیت خریداران وسایل نقلیه تنها با تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی محرز می گردد و صدور شناسنامه مالکیت توسط مراکز تعویض پلاک از لحاظ احراز و اثبات مالکیت خریداران وسایل نقلیه فاقد وجاهت قانونی و بی اعتبار است.
همچنین ضمن هشدار در خصوص عواقب این اخبار کذب به خریداران وسایل نقلیه توصیه اکید می گردد تا برای رسمیت یافتن مالکیت خودروی خریداری شده، پس از تعویض پلاک نسبت به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی اقدام نمایند. در غیر این صورت پرداخت حق الثبت و مالیات نقل و انتقال و عوارض هنگام تنظیم سند که قانون برعهده فروشندگان محترم گذارده است به انضمام جرایم مربوط به عدم تنظیم سند، بر عهده خریدار خواهد بود.