کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 15 اسفند 1399

دفاتراسناد رسمی تنها وظیفه ثبت مشخصات فیش عوارض دریافت شده تا سال قبل توسط شهرداری را در سند تنظیمی دارند

دفاتراسناد رسمی تنها وظیفه ثبت مشخصات فیش عوارض دریافت شده تا سال قبل توسط شهرداری را در سند تنظیمی دارند.
 
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، طبق اعلام مدیر کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در راستای اجرای بند (ب) ماده 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده، دفاتر اسناد رسمی تنها وظیفه ثبت مشخصات عوارض دریافت تا سال قبل توسط شهرداری را در سند تنظیمی دارند و چنانچه فیش پرداختی توسط دفتر اسناد رسمی تهیه و صادر شود، مسئولیت کنترل فیش از حیث پرداخت عوارض به کمتر از میزان مقرر نیز بر عهده سردفتر خواهد بود.