کانون سردفتران و دفتریاران

سه شنبه, 12 اسفند 1399

در صورت استنکاف مراکز تعویض پلاک خودرو از صدور برگ تأییدیه، دفاتر اسناد می توانند نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال خودروها اقدام کنند

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، بر اساس مصوبه 29/3/1389 هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران، چنانچه اطلاعات واصله مبنی بر استنکاف مراکز تعویض پلاک خودرو از صدور برگ تأییدیه به منظور نقل و انتقال رسمی خودروها در دفاتر اسناد رسمی صحت داشته باشد، این دفاتر می توانند شناسنامه مالکیت صادره به نام خریدار را به منزله تأییدیه نقل و انتقال تلقی کرده و نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال خودروها به استناد شناسنامه صادره اقدام کنند.
 
انتهای پیام