کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 13 اسفند 1399

تنظیم اظهار نامه مالیاتی در کانون سردفتران و دفتریاران

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، سردفتران اسناد رسمی استان تهران می توانند از روز سه شنبه 8 تیر ماه لغایت چهارشنبه 30 تیر ماه 1389 ، هر روزه از ساعت 15 الی 18 جهت تنظیم اظهار نامه مالیاتی دفترخانه خود برای عملکرد سال 1388به محل کانون سردفتران واقع در خیابان مطهری، مقابل خیابان سنایی، پلاک 273 مراجعه کنند.
 
شایان ذکر است که عدم تسلیم اظهار نامه مالیاتی در مهلت مقرر موجب عدم استفاده از معافیت های مقرر و تعلق گرفتن جرایم مالیاتی خواهد شد.
 
انتهای پیام