کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1400

لزوم تشکیل بانک جامع اطلاعات سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق/سردفتران فرم مربوطه را تکمیل کنند

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر ضرورت تشکیل بانک جامع اطلاعات سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تاکید کرد.
 
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، طبق بخشنامه دریافتی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر تشکیل بانک جامع اطلاعات سردفتران اسناد رسمی، ازدواج و طلاق کشور، از کلیه همکاران درخواست شده است ظرف مدت یک ماه نسبت به تکمیل فرم و ارسال آن به قید فوریت به اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدام نمایند.
 
فرم های مذکور به این شرح است: