کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1400

شرکت سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی در راهپیمایی محکومیت اهانت به قرآن کریم

سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی در راهپیمایی روز گذشته بعد از نماز جمعه، اهانت به قرآن کریم  را محکوم کردند.
 
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی روز گذشته همصدا و همراه با دیگر ملت مسلمان ایران اسلامی در این راهپیمایی شرکت و خشم و انزجار خود را از این اقدام موهن فریاد زدند.
 
اعضای هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران، جمعی از کارکنان این کانون، کارکنان دفاتر اسناد رسمی و سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی با حضور پرشور در نماز جمعه روز گذشته، در راهپیمایی محکومیت توهین به قرآن کریم حضور یافتند.
 
سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی در این مجال با محترم شمردن تمامی کتب آسمانی سعی داشتند مانند دیگر آحاد مردم ایران، قداست قرآن کریم را که توسط خاتم پیامبران در اختیار امت او قرار گرفته و کامل ترین کتاب آسمانی است، بیش از پیش نمایان کنند.
 
انتهای پیام