کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1400

آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، طبق بخشنامه معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور، آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده به این شرح اعلام شد: