کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 02 ارديبهشت 1400

اعضای جدید هیات مدیره جامعه سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی انتخاب شدند

اعضای جدید اصلی و علی البدل جامعه سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان شرقی با برگزاری انتخاباتی در محل این جامعه انتخاب شدند.
 
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، اسامی اعضای هیات مدیره این جامعه به این شرح است:
 
1- محمود محمدیاری، سردفتر 44 تبریز به سمت رییس هیات مدیره
2- مرتضی مشهدی قلعه جوقی، سردفتر 46 تبریز به سمت نایب رییس هیات مدیره
3- محمدرضا ادیب، سردفتر 1 تبریز به سمت دبیر هیات مدیره
4- سیروس ناصری آذر، دفتریار 64 تبریز به سمت خزانه دار جامعه
5- محمدرضا جباری مجد، سردفتر 5 تبریز به عنوان عضو اصلی
6- علیرضا مبین، سردفتر 83 تبریز به عنوان عضو اصلی
7- حسین نیک آیین، سردفتر 22 تبریز به عنوان عضو علی البدل
8- علیرضا طاهری بناب، سردفتر 60 سردرود به عنوان عضو علی البدل
9- جمشید فتوت زاده، سردفتر 260 تبریز به عنوان بازرس اصلی
10- یوسف تقوی دلالی، سردفتر 160 تبریز به عنوان بازرس علی البدل
11- مهرداد عزبدفتری، دفتریار 71 تبریز به عنوان عضو اصلی
12- محمدحسین یوسفی، دفتریار 137 تبریز به عنوان عضو علی البدل
13- صمد ایزدپناه، دفتریار 69 تبریز به عنوان بازرس اصلی
14- مهرداد هامرز، دفتریار 55 تبریز به عنوان بازرس علی البدل
 
انتهای پیام