کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 03 ارديبهشت 1400

رونمایی از پنل بیمه شدگان کانون سردفتران و دفتریاران

رونمایی از پنل بیمه شدگان کانون سردفتران و دفتریاران

پنل بيمه شدگان كانون سردفتران و دفترياران با حضور رييس كانون و دبير هيات مديره در واحد بيمه و درمان رونمايي شد.

 

 

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، ايده اوليه اين پنل توسط واحد بيمه و درمان كانون پيشنهاد شده است كه با طي مراحل قانوني و تكميل اين پنل، تمامي مراحل ارسال اسناد درماني، صدور معرفي نامه، تاييد دارو، درخواست دفترچه درمان براي سردفتران و دفترياران بيمه شده و افراد تحت تكفل آنان صرفا به صورت الكترونيكي انجام خواهد شد.

 

در فاز نخست اطلاعاتي شامل افراد تحت تكفل، هزينه هاي درماني،‌ معرفي نامه هاي صادره، خلاصه وضعيت درماني افراد خانواده به تفكيك در اين پنل قابل مشاهده است.

 

در فاز دوم اين طرح، ارسال كليه اسناد درماني، درخواست معرفي نامه به مراكز درماني طرف قرارداد، تاييد دارو و درخواست صدور دفترچه درماني مشروط به تامين بودجه مورد نياز، حداكثر تا شهريورماه راه اندازي خواهد شد.

 

در حال حاضر اسكن بيش از30 هزار كاردكس هزينه هاي درماني در واحد بيمه و درمان در حال انجام است كه با برنامه ريزي انجام شده حدود 20 هزار كاردكس هزينه هاي درماني در شهريورماه به پايان خواهد رسيد.

 

با رونمايي بخش اول اين پنل، امكان پيگيري هزينه هاي درماني همكاران به صورت الكترونيكي صورت مي پذيرد و همكاران مي توانند كليه هزينه هاي درماني خود را كه در سال جاري به انجام رسيده است، به صورت كامل و باجزئيات مورد نياز در اين پنل ملاحظه كنند.

 

 

تاریخ ارسال خبر: 
97/02/15