کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 03 ارديبهشت 1400

بخشودگی 100% جرایم موضوع ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده

بخشودگی 100% جرایم موضوع ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده

نايب رييس هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران از بخشودگي 100% جرايم موضوع ماده 22 قانون ماليات بر ارزش افزوده خبر داد.

 

 

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، محمد عظيميان با اشاره به موارد طرح شده در جلسه هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي كانون گفت: جريمه‌هاي عدم صدور صورتحساب يا صدور صورت حساب به صورت ناقص، صد درصد قابل بخشش است.

 

وي با اشاره به ماده 22 قانون ماليات بر ارزش افزوده،گفت: موديان مالياتي در صورت انجام ندادن تكاليف مقرر در اين قانون و يا در صورت تخلف از مقررات اين قانون علاوه بر پرداخت ماليات متعلق و جريمه تاخير، مشمول جريمه خواهند بود. از آن جمله مي توان به اين موارد اشاره كرد: عدم ثبت نام موديان در مهلت مقرر معادل 75 درصد ماليات متعلق تا تاريخ ثبت نام يا شناسايي حسب مورد. عدم صدور صورت حساب معادل يك برابر ماليات متعلق. عدم درج صحيح قيمت در صورت حساب معادل يك برابر مابه التفاوت ماليات متعلق. عدم درج و تكميل اطلاعات صورت حساب طبق نمونه اعلام شده معادل 25 درصد ماليات متعلق. عدم تسليم اظهارنامه از تاريخ ثبت نام يا شناسايي به بعد حسب مورد معادل 50 درصد ماليات متعلق و عدم ارايه دفاتر يا اسناد و مدارك حسب مورد معادل 25 درصد ماليات متعلق.

 

عظيميان با توجه به رسمي بودن سند تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي و درج مبلغ ارزش افزوده در سند و غيرقابل ترديد و انكار بودن مفاد و مندرجات از جمله مبلغ ماليات بر ارزش افزوده،‌گفت: همكاراني كه با برگ جريمه موضوع ماده 22 قانون ماليات بر ارزش افزوده مواجه هستند و بعضا در حوزه‌هاي مالياتي تهران، روساي حوزه‌ها تا 90% جرايم اعلام بخشودگي مي‌كنند، مي‌توانند در روزهاي سه‌شنبه از ساعت 9 الي 12 با مراجعه به خيابان آذربايجان، خيابان پيروز، اداره كل ماليات بر ارزش افزوده استان تهران، ضمن تقديم درخواست به آقاي صالحي، مديركل ماليات بر ارزش افزوده، ‌از بخشودگي 100% جرايم برخوردار شوند. قطعا در ساير شهرستان‌ها همين وضعيت قابل تصور است.

 

 

 

 

تاریخ ارسال خبر: 
97/06/12