کانون سردفتران و دفتریاران

سه شنبه, 12 اسفند 1399

رییس کانون سردفتران و دفتریاران فارس در گفتگو با روزنامه استانی عصر مردم: ثبت سند پیش فروش ساختمان در دفاتر مشاورین املاک غیرقانونی است

رییس کانون سردفتران و دفتریاران فارس در گفتگو با روزنامه استانی عصر مردم: ثبت سند پیش فروش ساختمان در دفاتر مشاورین املاک غیرقانونی است

حسين ساجدي، رييس كانون سردفتران و دفترياران فارس در گفتگو با روزنامه استاني عصر مردم تاكيد كرد: ثبت سند پیش فروش ساختمان در دفاتر مشاورین املاک غیر قانونی است.

 

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، لينك گفتگوي رييس كانون سردفتران و دفترياران فارس با روزنامه استاني عصر مردم به شرح ذيل است:

 

http://archive.asremardom.ir/1397/06/18/3.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ ارسال خبر: 
97/06/20