کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 03 ارديبهشت 1400

نرم افزارجامع بیمه و درمان تحویل استانها شد

نرم افزارجامع بیمه و درمان تحویل استانها شد

پنل بيمه شدگان كانون سردفتران و دفترياران رونمايي شد.

 

 

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران نرم افزار جامع بيمه و درمان كانون سردفتران و دفترياران تحويل استانها شد.

 

عليرضا سليمي نائيني مدير بيمه و درمان كانون در حاشيه رونمايي از پنل بيمه شدگان كانون سردفتران و دفترياران گفت: نداشتن اطلاعات دقيق از تعداد بيمه شدگان، عدم ثبت صحيح اطلاعات درماني همكاران در واحد بيمه و درمان، عدم شفافيت زمان ورود پرونده ها به واحد بيمه و درمان، مدت زمان معطل ماندن پرونده در واحد بيمه و درمان و مشخص نبودن زمان ارسال پرونده ها به واحد حسابداري، مشخص نبودن رقم و تاريخ واريزي هزينه هاي درمان براي همكاران، تماسهاي متعدد تلفني و يا مراجعات حضوري فراوان براي پيگيريها و يا اعتراض هاي احتمالي، شفاف نبودن صورت حسابهاي اعلام شده، تعرفه ها، فرانشيز، كسورات، موارد خارج از تعهد  و نحوه محاسبه هزينه هاي درمان براي همكاران، پيگيريهاي متعدد مراكز درماني طرف قرارداد در استانها براي دريافت صورت حسابها، كسورات و مبالغ تاييد شده، بي اطلاعي كامل استانها از آمار، اطلاعات و وضعيت افراد و مراكز درماني در سطح استان،  بخش كوچكي از مشكلات واحد بيمه و درمان در دوره جديد بود كه في الواقع بخش فراواني از توان نيروي انساني معطوف به ساماندهي اين معضلات مي شد.

 

به گفته مدير واحد بيمه و درمان در راستاي حل مشكلات متعدد و رفع ابهامات در حوزه بيمه و درمان واحد بيمه و درمان با همكاري دفتر فناوري و اطلاعات كانون سردفتران و دفترياران، تهيه 3 نرم افزار در دستور كار قرار گرفت و ظرف يك سال گذشته با برگزاري بيش از 50 جلسه، درحال حاضر 2 نرم افزار شامل پنل بيمه شدگان كانون سردفتران و دفترياران آماده استفاده و بهره برداري  يكايك همكاران گرامي در سراسر كشور و همچنين نرم افزار جامع بيمه و درمان آماده بهره برداري توسط كليه كانونها و جوامع سردفتران و دفترياران شد.

 

سليمي نائيني در ادامه افزود: در پنل بيمه شدگان كانون سردفتران و دفترياران كه فايل كامل آموزش آن از سوي روابط عمومي و دفتر فناوري و اطلاعات كانون به صورت جداگانه در صندوق پستي پورتال همه همكاران گرامي گذارده شده است، يكايك بيمه شدگان اصلي مي توانند اطلاعات بسيار كامل و دقيق وضعيت پرونده درماني خود را ملاحظه نمايند. همچنین طی روزهای آتی و با به روزسانی مجدد پنل بیمه شدگان، امکان مشاهده تاریخ ثبت پرونده ها، تاریخ تایید پزشک معتمد و ارسال پرونده به واحد حسابداری و همچنین تاریخ پرداخت هزینه ها به تفکیک میسر خواهد شد.

 

مدير واحد بيمه و درمان كانون همچنين با اشاره به تحويل نرم افزار جامع بيمه و درمان به همه استانهاي كشور گفت: با بهره برداري از اين نرم افزار، كليه كانونها مي توانند اطلاعات كاملي از مراكز درماني طرف قرارداد در سطح استان و همچنين اطلاعات كامل درماني بيمه شدگان اصلي و افراد تحت تكفل و بسياري اطلاعات ديگر را ملاحظه و پاسخگوي همكاران استان خود باشند.

 

همچنين در اين نرم افزار امكان اجرايي شدن طرح اسكن اسناد درماني و همچنين صدور الكترونيكي معرفي نامه از سوي كانونها طراحي و قابل اجرا شده است كه به مرور آنها را نیز اجرايي مي نماييم. 

 

سليمي نائيني با اشاره به طرح سوم مورد نظر واحد بيمه و درمان گفت: در اين طرح كليه داروخانه هاي طرف قرارداد در كشور به سامانه تاييد الكترونيكي دارو در واحد بيمه و درمان متصل مي شوند تا مبادرت به اخذ الكترونيكي تاييد داروهاي مورد نياز و خاصي كه همكاران ما در سطح كشور لازم دارند نمايند تا از تردد و معطلي همكاران براي تاييد داروها كاسته شود. همچنين كليه مراكز درماني طرف قرارداد با كانون سردفتران و دفترياران در كشور با اتصال به سامانه واحد بيمه و درمان، نسبت به دريافت صورت حسابها و معرفي نامه هاي صادره براي همكاران در آن مركز مبادرت مي نمايند.

 

وی در پایان اظهار داشت: در این دوره به صورت مستمر پیگیر اجرایی شدن بیمه عمر، حوادث و ازکارافتادگی سردفتران و دفتریاران بوده ایم و ان شاالله به زودی بیمه عمر، حوادث و از کارافتادگی سردفتران و دفتریاران را به عنوان یک تکلیف قانونی، اجرایی خواهیم كرد.

 

 

آغاز امكان استفاده همكاران از پنل بيمه شدگان كانون:

 

http://bimeh.notary.ir:8085

 

 

تاریخ ارسال خبر: 
97/06/26