کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 03 ارديبهشت 1400

گزارش مالی خزانه‌دار کانون درخصوص سال 96 و شش ماهه نخست سال 97

گزارش مالی خزانه‌دار کانون درخصوص سال 96 و شش ماهه نخست سال 97

خنداني، عضو هيات مديره و خزانه دار كانون در جلسه پرسش و پاسخ يكشنبه اين هفته گزارش مالي كانون را درخصوص سال گذشته و شش ماهه نخست سال جاري بيان كرد.


به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، علي خنداني در اين جلسه با بيان اينكه هيات مديره كانون از ابتدا تاكنون قصد داشته شفاف سازي را سرلوحه كار خود قرار دهد و در موارد مختلف در جلساتي در مورد مسائل مالي و بنا به درخواست همكاران توضيحات را ارايه كرده است.

 

وي با شرح اينكه كانون درآمد و هزينه هاي مشخصي دارد ودر این خصوص شبیه به  بنگاه اقتصادي  عمل مي كند، گفت: به زعم من كانون يك دولت كوچك است و همه موارد در آن وجود دارد. دريافتي كانون درآمدهاي آن محسوب مي شود و دريافت ده درصد از دفاتر اسنادرسمي عمده اين درآمد را تشكيل مي دهد و تقريبا هر ماه بنا به مسائل اقتصادي موجود در جامعه متغير است. منبع درآمد دوم سودهاي بانكي است است كه به حساب هاي كانون در بانك هاي مختلف تعلق مي گيرد.

 

خنداني ادامه داد: تا زماني كه سيستم براي كسر شدن پرداخت ده درصدها به صورت آنلاين از سوي دفاتر به حساب كانون فعال شود كه مشمول ارزش افزوده و ده درصد هم هست و اگر اين اتفاق بيفتد، مشكل كسري وصولي نخواهيم داشت و تا آن زمان بازرسي كانون در اين مورد بسيار جدي عمل خواهد كرد چون مبنای گردش مالي و پرداخت ها در حال حاضر همان پرداخت ده درصدهاي همكاران است كه طبق قانون به حساب كانون واريز مي شود.

 

وي با تاكيد بر اينكه همكاران استان تهران يكي از منظم ترين استانها در پرداخت ده درصد هستند،‌گفت: پرداخت هاي كانون به دو صورت است كه یکی صورت كلي انجام مي شود و يكبار در طي سال مصوب مي شود مانند پرداخت حقوق كاركنان،‌ بازنشستگي و درصدهايي كه ممكن است به درمان تعلق گيرد و دوم مواردي است  كه پرداخت‌هاي موردي انجام می شود  و همه پرداختهاي موردي مصوبه هيات مديره را دارند. عمده پرداختي‌ها حقوق بازنشستگان است كه هميشه نصف درآمد وصولي در طول سال را به خود اختصاص مي دهد، دومين رتبه را درمان دارد كه تقريبا در سال 96 نزديك به 110 ميليارد تومان به بازنشستگان و مستمري بگيران حقوق پرداخت شده و در حدود 25 ميليارد تومان در حوزه درمان پرداخت شده هزينه هاي جاري و حقوق كاركنان حدود 11 ميليارد بوده است.

 

خزانه دادر كانون درخصوص سودهاي بانكي كانون گفت: كانون تمام تلاش خود را انجام داده و از آن جا كه تنها بانك مشخص براي واريزي كانون طبق قانون بانك ملي است و در بانك هاي ديگري هم حساب هايي سپرده شده  که در این خصوص سود مطمئن و بي خطري را دريافت كرده ايم و از آنجا كه اين سرمايه متعلق به همه همكاران است در انتخاب بانك و نحوه سرمايه گذاري نهايت دقت خود را معطوف كرده ايم تا سرمايه گذاري ايمني را انجام دهيم.

 

خنداني درخصوص خريد ملك براي امور رفاهي ورزشي كانون كه يكي از دغدغه هاي هميشگي همكاران بوده است،گفت: متاسفانه  شرایط خريد ملك براي اين امر فراهم نشد اما سعي كرده ايم با مراكز رفاهي متعدد طرف قرارداد شويم تا نياز همكاران در اين راستا تامين شود. دراين رابطه بحث سرمايه گذاري مدنظر نبود و تنها استفاده همكاران مورد نظر بوده است.

 

وي در خصوص بحث انتفاع مالي با اشاره به اينكه فقط به سودهای بانكي اكتفا نشده گفت: در اين رابطه ساخت محل فعلي مركز علمي كاربردي كانون كه در يكي از بهترين نقاط شهر واقع شده مدنظر قرار گرفته است كه از لحاظ تجاري و اداري و بسياري موارد پاسخگو است و در اين دوره هيات مديره مورد بررسي قرار گرفته و اين پروژه آغاز شده است و پروژه بسيار سنگين است كه لازم است نظرات سازمان ثبت هم مورد توجه قرار گيرد و مي تواند درآمد زايي بسياري براي كانون داشته باشد.

 

خزانه دار كانون با تاكيد بر اينكه دريافتي ها و پرداخت هاي كانون تحت نظر يك نفر نيست و چندين نفر بررسي مي كنند،‌گفت: مدير داخلي در كانون كه نماينده رييس سازمان ثبت در كانون است هم بر پرداختي ها و دريافتي هاي كانون نظارت خاص دارد و امضاي نهايي را در قراردادهاي كانون به عنوان يك مقام نظارت كننده دارد. واحد مالي كانون هم در طول سال از طرف شركت هاي خاصي حسابرسي مي شود و تمام حساب هاي كانون مورد بررسي قرار مي گيرد، امسال هم گزارشي منفي در اين رابطه نداشته ايم.

 

خزانه دار كانون درادامه به مبالغ هزينه شده در سال گذشته و شش ماهه نخست سال جاري اشاره كرد و به بيان اين مبالغ  به اين شرح پرداخت:

 

هزينه ها در طول سال گذشته 1396 (به ریال):

 

1-هزینه های پرسنلی که شامل حقوق و مزایا،اضافه کاری،بیمه تامین اجتماعی، سهم کارفرما ،پاداش ،عیدی و مزایا با پایان خدمت در سال 1396 مبلغ62/890/567/207  ریال و در شش ماه سال 97 مبلغ 32/210/150/551 ريال بوده است.

 

2- هزینه های سرمایه ای که عمدتا مربوط به خرید و تعمیر و تجهیز ساختمان کانون های استان های کشور می باشد  در سال 96 مبلغ 103/604/500/000  ریال و در شش ماه سال 97 مبلغ 91/379/465/245 ریال است.

 

3-هزینه های اداری که شامل آب،برق ،گاز ،تعمیر لوازم اداری ،چاپ نشر مطبوعات حق حضورو پاداش اعضای دفاتر تخصصی ،برگزاری مراسم و همایش ها،هزینه های بانکی ،حق التدریس ،حق التالیف ،حق الوکاله،آموزش،ورزش ،نوشت افزار و ملزومات،سوخت و تعمیرات وسائل نقلیه ،پوشش مستخدمین در سال 96 مبلغ 44/103/387/526  ریال و در شش ماه سال 97مبلغ 18/546/116/839 ریال  است.

 

4-بودجه پرداختی به کانون های استانی بابت هزینه های جاری در سال 96 مبلغ 18/026/250/000  ریال و در شش ماه سال 97 مبلغ 9/632/250/000  ریال است.

 

5- حقوق و مزایا بازنشستگان کشور شامل :حق بیمه بازنشستگان ،مستمری  بازماندگان،مستمری بازماندگان(پرونده های معوقه)بیمه عمر،کمک هزینه بیکاری دفتریاران و کمک هزینه وراث غیر مشمول ،عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران، عیدی وراث غیر مشمول در سال 96 مبلغ 1/094/451/512/939  ریال و شش ماه سال 97 مبلغ

592/974/233/585  ریال است.

 

6- هزینه های درمانی شامل پرداختی به سازمان خدمات درمانی ،مراکز رادیولوژی و آزمایشگاه ها ،درمانگاهها ،بیمارستان ها،داروخانه ها،مراکز فیزیوتراپی ،مراکز دندانپزشکی،چشم پزشکی و عینک در سال 96 مبلغ

250/009/483/629  ریال و در شش ماه سال 97 مبلغ 166/639/474/697   ریال است.

 

خنداني همچنين ضمن تاكيد بر اينكه افزايش حقوق كاركنان تنها بر اساس اعلام و تعرفه وزارت كار و دولت انجام مي‌شود،گفت: برخي مشاوران هم در كانون حقوق دريافت ميكنند كه بالاترين ارقام 5 ميليون و 500 هزار تومان است و پايين ترين 1 ميليون و 300 هزار تومان است.

 

وي در رابطه با بودجه سالانه كانون با اشاره به تدوين هر ساله اين بودجه اظهار كرد: پيش بيني بودجه در پايان سال در اختيار رياست سازمان ثبت قرار مي گيرد و در كارگروهي بررسي مي شود و براي اجرا به كانون ابلاغ مي‌شود و در اين بودجه براي هر استان بودجه سالانه‌اي درنظر گرفته مي‌شود.

 

خنداني در ادامه به بيان گزارش در خصوص صندوق تعاون كانون پرداخت و گفت: سود حساب هاي كانون در بانك ملي به حساب صندوق تعاون كانون واريز مي‌شود و بر اساس آن وام سردفتران و دفترياران كانون تامين و پرداخت مي شود و حسابي از كانون وجود ندارد كه سودي به آن تعلق نگيرد وسود سودها هم به حساب هاي اصلي كانون واريز مي شود.

 

وي با اشاره به اينكه ميزان سود دريافتي وام در سالهاي گذشته به مبلغ 12 درصدبوده ، از مصوبه هيات مديره براي كاهش اين مبلغ نام برد و افزود: اين رقم در سال گذشته به 4 درصد كاهش پيدا كرد كه در واقع سود نيست و تنها كارمزد پرداخت وام محسوب مي‌شود. زمان مفيد اعطاي وام پس از ثبت درخواست در سامانه در سراسر كشور يك هفته كاري است و بر اساس سابقه كاري حداكثر تا 36 ميليون تومان متغير است و نحوه بارپرداخت از سوي همكاران براي همكاران خوش حساب و بد حساب در دستورالعمل هاي بعدي صندوق تعاون مورد توجه قرار خواهد گرفت و در اين راستا هيات مديره محترم در حال بررسي جهت افزايش ميزان مبلغ وام حداقل دوبرابر مبلغ فعلي هستند.

 

خزانه دار كانون افزود: در سال 1396 به تعداد 1769 نفر سردفتر و دفتریار وام پرداخت شده که جمع آن مبلغ

291/150/000/000 ریال است و در شش ماه سال 97 به 747 نفر سردفتر و دفتریار مبلغ 132/430/000/000  ریال وام پرداخت شده است.

 

در ادامه اين جلسه پرسش و پاسخ انجام شد.


يكي از سوالات مطروحه در مورد عدم پرداخت ده درصد برخي دفاتر اسناد رسمي  و عكس العمل كانون بود كه خنداني در اين رابطه گفت: متاسفانه تعدادي از دفاتر متخلف وجود دارند كه در زمان مقرر نسبت به پرداخت 10 درصد سهم كانون اقدام نمي‌كنند كه در اين خصوص بازرسي كانون و دادگاه هاي بدوي و تجديدنظر با شدت با اين موضوع برخورد مي كنند.  در بحث ده درصد قرار نيست ارفاقي به همكاران  تعلق گيرد. در مورد اشتباهات مالي چشم پوشي انجام مي شود اما در مورد عدم پردخت يا كسر پرداخت با سوء نيت مماشاتي صورت نمي گيرد.

 

وي در پاسخ به اين سوال كه خريد مكان‌هاي رفاهي هزينه‌هاي زيادي به دنبال دارد. پيشنهاد مي شود كه با عقد قرارداد با سازمان هاي متولي اين امر و صدور كارت عضويت براي همكاران خدمات مطلوبي در داخل و خارج كشور ارايه شود.خزانه دارد كانون هم در اين رابطه گفت: تعداد بسياري از همكاران متقاضي خريد اماكني براي استفاده رفاهي و ورزشي هستند ولي از آن جا كه در بحث خريد مراكز رفاهي مسائل انتفاعي مدنظر نبوده است، اما در سال گذشته در مورد قرارداد با مراكز متعدد اقدام كردند و علاوه بر تخفيف، ‌سوبسيد هم از سوي كانون پرداخت شد.

 

خزانه دار كانون همچنين در پاسخ به اين انتقاد كه چرا در تهران به عنوان پايتخت كه بيشترين تعداد دفاتر اسنادرسمي هم در آن قرار دارد، يك مركز رفاهي يا رستوراني براي استفاده همكاران وجود ندارد، گفت: درست است كه هيات مديره كانون مركز متعلق به دفاتر اسناد رسمي سراسر كشور است اما به نيازمندي همكاران استان تهران نيز توجه ويژه داشته و اين انتقاد وارد است اما براي جبران اين امر سال گذشته با مراكز  متعددي قرارداد بسته شد اما مورداستقبال چنداني قرار نگرفت.

 

همچنين در سوال ديگري در مورد ادغام مركز علمي كاربردي كانون با مركز ديگري و خودگرداني آن سوال مطرح شد كه در اين رابطه علي جليليان، عضو هيات مديره و رييس مركز علمي كاربردي كانون گفت: تنها بخشي كه در كانون درآمد دارد همين مركز است با اينكه علي رغم كار آموزشي،‌نبايد به دنبال سود بود همانند تبليغات. خود آن هزينه و فايده است ضمن اينكه طبق ماده 66 قانون دفاتر اسنادرسمي از شرح وظايف مطروحه است اما علي رغم اين امر، ‌درآمدزايي داشته ايم.

 

وي به بيان آمار تعداد دانشجويان و اساتيد اين مركز پرداخت واظهار كرد: در حال حاضر تعداد  1500 دانشجو، 120 استاد حق‌التدريس داريم و سال گذشته سهميه مخصوصي براي تحصيل دفترياران در اين مركز اخذ شد كه به شهادت نمايندگان دفترياران آقايان منشي و اسكندري به عنوان اعضاي هيات مديره، تمام افرادي كه از بين دفترياران تمايل به ادامه تحصيل داشتند پذيرش شدند.

 

جليليان با تاكيد بر اينكه هيچ دفترخانه اي وجود ندارد كه از سردفتر،دفتريار يا اعضاي خانواده آنان در اين مركز تحصيل نكرده باشند، ادامه داد: سطح مراكز علمي كاربردي تا كارشناسي تعريف شده است و علي رغم تلاش هيات مديره كانون و مسئولان اين مركز، در حال حاضر نهايت سطح كارشناسي است و از اين مركز بيش از اين نمي توان انتظار داشت.

رييس مركز علمي كاربردي كانون سردفتران و دفترياران در ادامه در مورد تعيين اساتيد از بين همكاران براي تدريس گفت: افرادي كه داراي كد مدرسي باشند مي توانند درخواست تدريس دراين مركز را ارايه دهند و دراين رابطه از حضور همكاران استقبال مي كنيم.

 

سوال بعدي در مورد پرداخت اضافه به كاركنان كانون علاوه بر قانون كار بود كه خنداني در اين رابطه توضيح داد و گفت: طرح طبقه بندي مشاغل هنوز در كانون اجرا نشده و اگر قرار باشد رعايت شود به مبالغ فعلي براي پرداخت به پرسنل كانون اضافه مي‌شود اما در حال حاضر پرداختي به كانون براساس استانداردهاي وزارت كار صورت مي گيرد.

 

در ادامه يكي از موارد مطرح شده لزوم توجه به مواد 10،11،57 و 68 قانون دفاتر اسناد رسمي و مصارف كانون در زمينه بازنشستگي، بيمه، درمان و صندوق تعاون عنوان شد و اينكه چرا مصوبات كانون در سايت براي اطلاع همكاران قرار نمي‌گيرد و يا گزارشات حسابرسي كانون منتشر نمي‌شود.

 

خنداني در مورداين موارد مطرح شده گفت: در بحث تماشاچي در هيات مديره آيين نامه وجود دارد 5 سردفتر و دفتريار مي توانند شركت كنند اما تا كنون درخواستي از همكاران براي مشاركت و حضور در جلسه نبوده و همكاران محترم مي توانند در صورت تمايل با هماهنگي قبلي با دبير هيات مديره در جلسات هيات مديره شركت داشته باشند.

 

وي ادامه داد: در عين حال كه به شفافيت مالي اعتقاد كامل دارم و اگر همكاراني مشتاق شنيدن جزئيات بيشتري از حسابها باشند بنده به عنوان خزانه دار كانون پاسخگو خواهم بود و در صورت درخواست همكاران محترم خواه به صورت انفرادي و يا جمعي كليه دريافت ها و پرداخت و محل هر كدام را با شفافيت كامل بيان خواهد شد.

 

وي در پايان سخن ضمن آرزوي موفقيت براي همه همكاران محترم اعلام كرد حاضر است در جلسه ديگري به كليه ابهامات كه در ذهن همكاران سراسر كشور درخصوص نحوه هزينه كرد منابع مالي كانون اعم از برگزاري جلسات، سمينارها، همايش ها، سفرها و حقوق هاي پرداختي و غيره وجود دارد پاسخ لازم را ارائه نمايد.

 

 

تاریخ ارسال خبر: 
97/07/17