کانون سردفتران و دفتریاران

چهارشنبه, 13 اسفند 1399

کارگاه آموزشی "جوان آگاه،سفیرحقوق شهروندی" در مرکز علمی کاربردی کانون برگزار شد

کارگاه آموزشی "جوان آگاه،سفیرحقوق شهروندی" در مرکز علمی کاربردی کانون برگزار شد

کارگاه آموزشي "جوان آگاه،سفیرحقوق شهروندی" جهت ارتقای سطح دانش حقوقی و حقوق شهروندی در مركز علمي كاربردي كانون برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، اين كارگاه آموزشي به همت معاونت فرهنگی دادگستری استان تهران و مرکز آموزش علمی کاربردی کانون سردفتران و دفتریاران در سالن آمفی اين مركز برگزار شد.

 

دکتر حسن فدایی، مدیر آموزش کرسی حقوق بشر یونسکو و مدرس مرکز آموزش علمی کاربردی کانون سردفتران و دفتریاران در اين جلسه در خصوص نوآوری های حقوق خانواده در ایران سخن گفت و به بررسی نوآوری حقوق خانواده در سالهای اخیر و قانون گذاری درباره آن پرداخت.

 

وی در ادامه به بيان توضيحاتي درخصوص حضور مستشاران و مشاوران قاضی زن در کنار قضات مرد در دادگاههای خانواده، قوانین و مقرارت مربوط به دوره نامزدی، قانون ازدواج موقت و تفاوتهای آن با ازدواج سفید، قوانین مربوط به تغییر جنسیت زن و مرد و اثر گذاری آن در بنیان خانواده و تأکید کتاب قرآن و آیات الهی در نزدیک نشدن به سببات گناه پرداخت.

 

دکتر فدایی تمامی مباحث را به صورت تعامل با دانشجویان و ذکر مثال و مقایسه با قوانین بصورت تطبیقی انجام داد و در نهایت به نتیجه گیری و جمع بندی مباحث پرداخت.

 

تاریخ ارسال خبر: 
97/09/14