کانون سردفتران و دفتریاران

شنبه, 25 ارديبهشت 1400

ارسال بخشنامه های محجوریت و رفع آن صرفا به صورت الکترونیکی انجام می شود

ارسال بخشنامه های محجوریت و رفع آن صرفا به صورت الکترونیکی انجام می شود

ارسال بخشنامه های محجوریت و رفع آن توسط اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت صرفا به صورت الکترونیکی انجام می شود.

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، براساس بخشنامه جدید اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران، در ادامه ارایه خدمات الکترونیکی از طریق پورتال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به منظور ایجاد زیرساخت های لازم در اجرای تکالیف سازمان براساس برنامه پنجم توسعه کشور، ارسال بخشنامه های محجوریت و رفع آن توسط اداره کل امور اسناد و سردفتران از اسفندماه سال گذشته صرفا به صورت الکترونیکی انجام می شود. با توجه به اینکه بخشنامه های مزبور فقط قابل مشاهده توسط دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق خواهد بود که نسبت به ثبت نام در پورتال اقدام کرده و به تایید استان متبوع رسیده باشد.، لذا مسوولیت عدم دریافت بخشنامه های مزبور به عهده سردفتر ساهل خواهد بود.