کانون سردفتران و دفتریاران

دوشنبه, 11 اسفند 1399

برگزاری دوره آموزشی حقوق شهروندی با همکاری دانشگاه شهید بهشتی و دفتر آموزش و پژوهش کانون سردفتران و دفتریاران

برگزاری دوره آموزشی حقوق شهروندی با همکاری دانشگاه شهید بهشتی و دفتر آموزش و پژوهش کانون سردفتران و دفتریاران

دوره آموزشي حقوق شهروندي با همكاري دانشگاه شهيد بهشتي و دفتر آموزش و پژوهش كانون سردفتران و دفترياران برگزار مي‌شود.

 

 

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، متقاضيان مي توانند با شماره درج شده در پوستر زير نسبت به ثبت نام اقدام كنند.

 

 

 

تاریخ ارسال خبر: 
97/11/15