کانون سردفتران و دفتریاران

سه شنبه, 25 خرداد 1400

اعلام آمادگی سازمان امور مالیاتی برای برگزاری دوره های آموزشی نظام مالیات بر ارزش افزوده بصورت رایگان

اعلام آمادگی سازمان امور مالیاتی برای برگزاری دوره های آموزشی نظام مالیات بر ارزش افزوده بصورت رایگان

سازمان امور مالیاتی کشور آمادگی خود را برای برگزاری دوره های آموزشی نظام مالیات بر ارزش افزوده بصورت رایگان اعلام کرد.

 

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، اداره کل مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران طی نامه ای به این کانون اعلام کرد که در چارچوب استمرار وظیفه اطلاع رسانی و آموزش مودیان و سایر ذینفعان نظام مالیات بر ارزش افزوده، سازمان امو رمالیاتی بار دیگر آمادگی خود را برای برگزاری دوره های آموزش این نظام مالیاتی توسط موسسات آموزشی مورد تایید سازمان امور مالیاتی به صورت رایگان اعلام کرد.

 

بدینوسیله از کلیه سردفترانی که تاکنون موفق به گذراندن دوره های آموزشی مذکور نشده اند دعوت بعمل می آورد تا جهت آموزش در سایت http://www.evat.ir  با ورود اطلاعات در قسمت ثبت نام جهت آموزش نظام مالیات بر ارزش افزوده (***اشخاص حقیقی) ثبت نام کرده و علاوه بر آن مراتب را به صورت فکس به واحد آموزش کانون به شماره 88706101 اطلاع دهید.